Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

XI MIĘDZYNARODOWE FORUM FINANSOWO-BANKOWE (MFFB)

FINANSE – BIZNES – EDUKACJA

DOŚWIADCZENIA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

22-23.11.2018r.

JACHRANKA-WARSZAWA

Patronat honorowy

JM Rektor SGGW, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Prezes Związku Banków Polskich

 


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce – Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków

17-18 maja 2018

Informacje


XIV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna

Forum Wspierania Przedsiębiorczości

MIKROFIRMA 2018

15-16 MAJA 2018

KOŁOBRZEG


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Tendencje na rynku ziemi rolniczej –

skutki strukturalne i finansowe

20 kwietnia 2018

SGGW – WARSZAWA

 


Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

X Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)

SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA A WZROST GOSPODARCZY – STAN I PERSPEKTYWY

23-24.11.2017r.

JACHRANKA-WARSZAWA

Patronat honorowy

JM Rektor SGGW, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Prezes Związku Banków Polskich